Willem Marinus Dudok

Willem Marinus Dudok werd op 6 juli 1884 
geboren in Amsterdam.
Hij groeide op in een muzikaal gezin, 
en muziek zou ook altijd zijn hobby blijven.
Zelf vond hij dat muziek een inspiratiebron
was voor zijn architectuur.
Na zijn jeugd die hij in Amsterdam doorbracht,
koos hij een opleiding die niet zo voor de 
hand lag.
De opleiding aan de Koninklijke Militaire 
Academie was wel veelzijdig en van hoog niveau.
Na enige jaren bij de verbindingsdienst 
werd hij overgeplaatst naar de 
Staf Der Genie in Amsterdam.
Daar begon het echte bouwen van forten 
en kazernes.
In 1909 kreeg hij zijn eerste opdracht voor
de bouw van een tehuis.
dudok
Raadhuis

Hilversum

De loopbaan van Dudok kwam in 1915 in een stroomversnelling door het verkrijgen van de functie van directeur publieke werken in Hilversum. Aangetrokken door het feit dat er een nieuw raadhuis op stapel stond ging hij er energiek aan het werk. De invloed van Dudok groeide snel. Ieder die enig idee van de tijdsgeest van toen had kan zich voorstellen hoeveel tegenwerking hij had om een zo (zelfs nu nog) modern ontwerp te maken. Slagvaardig (militaire opleiding?) overwon hij alle tegenstand en in 1924 keurde de gemeenteraad het ontwerp goed. De bouw begon in 1927 en op 31 juli 1931 werd het in gebruik genomen. Naast dit meesterwerk heeft Dudok met een groot aantal herkenbare gebouwen in Hilversum grote invloed op het stadsbeeld.

Foto's

Raadhuis Scholen Overigen

Gooi Internet Services 1997