Fotoverzameling Willem Pel 3

Lucht foto van 1924.rechts boven het stationsgebouw. Rechts de leeuwenstraat die verdwenen is.

Stoomtram van Laren naar Hilversum. Ten hoogte van de dag camping.

Het stationsgebouw anno 1874 is nog een echt staaltje van slechte architectuur uit die tijd. Als een jongen en een meisje een afspraak maakten voor de volgende keer werd er vaak gezegd: ,,Nou, tot morgenavond dan , onder de klok! ‘’Sinds 1 oktober 1923 reden er autobussen vanaf het station. Daags tevoren had de paardetram zijn laatste rit naar ‘s-Graveland gemaakt. De tram zat bij die gelegenheid vol uitgelaten‘s-Gravelandse jongelui die luidkeels lalden dat hun tram nooit verloren zou gaan, falderalderiere, falderalderiere !!.

Voor de bouw van het postkantoor in 1904 moest eerst de boerderij van Kool gesloopt worden. De grond was niet duur in die dagen, want men betaalde maar een kwartje per vierkante meter. Dat was dus best te doen. Het postkantoor is later door de belastingdienst gebruikt tot het door C & A. gekocht en gesloopt werd voor de bouw van een winkelpaleis..

Het Hof van Holland werd oudtijds ,,De grote herberg" genoemd. Ook wel ,, "t Bonte Paard". Geschiedschrijver Van Ollefen vermeldt het reeds als ,, een aanzienlijk logement ". Vanaf 1840 reden de grote , gele diligences van kastelein Buwalda - door twee, en bij slecht weer door vier paarden getrokken - naar Utrecht en Vreeland. Bij zomerdag biedt het terras onder het lommer van de linden nog steeds een gezellig zitje. Rechts ziet men weer Vlaanderens winkel. Hij was een behoudend man.Omdat hij zelf sigaren van zes cent rookte, weigerde hij eens een werkman een paar sigaren van vijftien cent per stuk te verkopen. Op een andere keer wees hij een dame het gat van de deuromdat zij een mannenbroek droeg.

Tot 1921 stond aan de Vaartweg, vroeger Moleneind geheten, de korenmolen ‘ De Erfgooier’. De molen is in 1876 gebouwd ter vervaging van een kleinere molen. In verband met de toenemende omringende bebouwing maakte men deze molen hoger zodat hij meer wind zou kunnen vangen. Op 25 juli 1876 legde molenaar G. van Dompselaar de eerste steen. Omdat hij veel voor de erfgooiers maalde, kreeg hij van hen het ‘ schaarrecht’, dat wil zeggen het recht zijn vee te weiden op de gronden van de erfgooiers. Toen de molen in 1921 werd afgebroken raakte hij dit recht weer kwijt.

De uitrusting van de straatvegers in het begin van deze eeuw was zeer eenvoudig. Men had een schep een bezem en een rijdende bak voor het vuil. Op de foto. Waarschijnlijk genomen in de Oude Doelen in jaren twintig, staat Verstraten, alias De Knurft. Verstraten woonde in de Violenstraat.

In de herfst had men extra werk met het verzamelen van bladeren voor compost. Op de foto, genomen in de jaren twintig , staat links Jaap Puyk en rechts Cas Schonberg.

Het huisvuil werd opgehaald door Kees Kuyer. De zijkleppen van de wagen gingen naar binnen toe open. Hierdoor gingen klein afval en as. Het grove vuil werd op de wagen in het rek geladen. De foto is genomen in de jaren twintig.